Školní vzdělávací program "Pojďme spolu prožít čas"

Náš školní vzdělávací program s názvem „Pojďme spolu prožít čas“ je rozdělen do pěti integrovaných bloků. V blocích, které sestavujeme, poukazujeme na měnící se přírodu v průběhu celého roku, přičemž nezapomeneme na naše svátky, tradice, lidové pranostiky, pohádkové příběhy i tematické projekty.

1. Čas seznámení

Cílem tohoto časového úseku bude vytvořit dětem příjemné a kamarádské prostředí, ve kterém se budou cítit bezpečně a budou se do školky těšit. Důležitou součástí tohoto bloku je poznávání nových kamarádů a všech zaměstnanců školy, kteří se budou s dětmi setkávat a pečovat o ně. Prostřednictvím maskota školky Dubínka se budou děti seznamovat s prostředím školky a jejího okolí. Společně budeme tvořit třídní pravidla a učit se je dodržovat. Postupně se budeme seznamovat s denním režimem školky, upevňovat hygienické a samoobslužné návyky. Předškolní děti se budou více seznamovat s okolím školy, různými formami obydlí a architektury města. Po prázdninách si budou sdělovat zážitky z prázdnin a seznamovat se s mladšími kamarády, kterým budou staršími rádci. 

Dílčí témata:

Moje školkaVe školce jsme kamarádiJá a moje těloCo dělám celý denS Dubínkem je veselo 

2. Čas pozorování

Pozorováním přírodních změn v okolí MŠ /školní zahrada, lesík Dubík/ seznamujeme děti s podzimním obdobím. Listí se zbarvuje a opadává, slunce již tolik nehřeje. Nad kopcem létají draci z papíru společně s barevným listím. Všímáme si i proměn počasí, pracovních činností na zahradách a na poli. Seznamujeme se s pohádkou O červené řepě. Procvičíme na procházkách nejen tělo, ale i mluvidla. Budeme si povídat o zdraví, vhodném oblečení v souvislosti s proměnami počasí, poznávat ovoce, zeleninu, jejich vůni a chutě.

Uvědomíme si, jak významný je pro člověka les a život v něm. Vedeme děti k péči o přírodu, rostliny a drobné živočichy, které se zároveň učíme poznávat. Vyprávíme si, jak se zvířata připravují na příchod zimy (některá jsou odkázaná na pomoc člověka, jiná si dělají na zimu zásoby). Využíváme přírodních plodů v předmatematické gramotnosti i pracovních a výtvarných činnostech. Výsledky našeho tvoření zdobíme budovu naší školy. Připomeneme si tradiční svátek Památku zesnulých. Seznamujeme se s příběhem o sv. Martinovi a jeho poselstvím.

Dílčí témata:

Draci a VětrníciNa poliS Dubínkem v lesePlody a barvy podzimuCo dělají zvířata před zimouSv. Martin

3. Čas Slavnostní

Nejprve nás navštíví Mikuláš se svými pomocníky, poté se již společně připravujeme na nadcházející kouzelný čas. Advent a sním spojený betlémský příběh budeme poznávat každodenní četbou krátkých příběhů. Děti se budou seznamovat s tradičními činnostmi, zvyky, které jsou spojené s přípravou Vánoc a zkoušet si je. Společně budeme připravovat tvořivé dílničky pro děti i rodiče a besídky. Toto období je plné mnoha prožitků, které jsou zdrojem k posilování vztahů v rodině, potažmo v MŠ. Děti se učí i základům slavnostního stolování a etikety. Prostřednictvím lidových moudrostí (pranostik) přiblížíme dětem koloběh ročního cyklu. Slunce se vydává o zimním slunovratu na novou pouť směrem k delším dnům. Zároveň si procvičíme časovou posloupnost činností během dne. Připomeneme si svátek Tří králů. K období masopustu vyrobíme masky, pokusíme se upéct tradiční pokrmy a užijeme si karnevalového veselí. Společnou hrou na školu a návštěvou blízké základní školy připravíme předškolní děti na budoucí zápis do školy. Užijeme si zimních radovánek na sněhu, zocelíme tělo, které budeme blíže poznávat, podpoříme zdraví. Experimenty se sněhem a vodou přiblížíme dětem cyklus vody i pochopit její proměny stavu.

Dílčí témata:

S čerty nejsou žertyTěšíme se na VánoceVánoční putování Betlémská hvězdaTři královéMasopustZimní radovánkyVodaDoktor "Bolíto"

4. Čas probuzení

Pozorováním proměn přírody na školní zahradě přivítáme probouzející se jaro a rozloučíme se s paní Zimou. Pochopíme zázrak zrození i jak křehký je život. Budeme pozorovat, jak se probouzí život na zahrádkách i v lese. Pomocí experimentů se semínky se seznámíme s životem rostlin. Budeme hledat probouzející se život na procházkách kolem školního areálu i v něm samotném. Vnímání změn v přírodě přinese celkový enviromentální rozvoj dítěte. Budeme poznávat zvířata chovaná člověkem k užitku i pro potěchu a dozvídat se o jejich potřebách a rozdílnostech i shodách. Pozastavíme se nad významem knihy v dnešní době, naučíme se, kde se dají knihy půjčovat, kde kupovat. Navštívíme městskou knihovnu, kde si budeme povídat, jak se s knihou zachází. Rozvoj komunikace podpoříme vyprávěním nad nejoblíbenější knížkou dětí, kterou si donesou z domova. Společně si vyrobíme obrázkovou knihu na vybrané téma. Velikonoce jsou svátky jara, symbolizují vznik nového života a oslavu probouzející se přírody. Děti se seznámí s lidovými tradicemi a velikonočními zvyky prostřednictvím vlastního prožitku. Budeme tvořit velikonoční výzdobu, připravíme si tradiční pokrmy, obarvíme vajíčka, naučíme se jarní říkanky a koledy. Zaměříme se na spolupráci, potřebu přátelství a respektu ke svým malým i velkým kamarádům. Pozorováním života na ulicích a silnicích ve městě se přesuneme k tématu dopravy. Podpoříme upevnění návyků potřebné k ochraně zdraví a používání bezpečnostních prostředků nejen při sportu.

Dílčí témata:

Ptačí zpěv-zrozeníŽivot semínkaNa zahraděNa dvorku a v chlévěSvátky jaraMoje oblíbená knihaKrálovství českéVčelí kamarádiDoprava

5. Čas objevování

V měsíci květnu slavíme druhou neděli svátek všech matek, včetně babiček. Budeme mít příležitost propojit téma rodiny a vše co s ní souvisí (členové rodiny, vztahy, vazby, moje místo v rodině, pocity, potřeba pomáhat, úcta ke stáří). Získané pohybové dovednosti procvičíme nejen při oslavě Dne dětí na školní zahradě. Seznámíme se s glóbem, mapou, pojmem vesmír atd. Budeme objevovat a poznávat život v různých světadílech, seznamovat se s jejich zvyklostmi, tradicemi a způsobem života. Na školním výletě budeme objevovat nové neznámé území a zajímavosti, při delších procházkách do okolí MŠ zase architekturu města a život v něm. Zahrajeme si na muzikanty a různá zaměstnání, připomeneme si, že každá práce je důležitá. Všichni jsme si bez rozdílu rovni, i když jsou naše formy života rozdílné. Probouzíme a posilujeme v dětech soucit se slabším, ohleduplnost, prosociální chování. Zabalením prázdninového kufru se rozloučíme před létem se školkou a mnozí předškoláci i se svými mladšími kamarády.

Dílčí témata:

Moje maminkaPovoláníHudební nástrojeNaše planeta V mraveništiBalíme kufrHurá prázdniny

Nastavení soukromí:

Soubory cookie používáme ke shromažďování a analýze informací o výkonu a používání webu, zajištění fungování funkcí ze sociálních médií a ke zlepšení a přizpůsobení obsahu. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas, který nám udělíte kliknutím na volbu „Souhlasím se vším“. Své preference můžete snadno upravit kliknutím na volbu „Podrobné nastavení“.

Povolujete: