Harmonogram dne

6:00 – 8:00 – příchod dětí do mateřské školy (třída Koťátek), volnočasové aktivity podněcující děti k vlastní aktivitě a experimentování, aktivity vycházející z potřeb dítěte, respektující jeho osobnost, rozdělení dětí dle věku do jednotlivých tříd

8:00 – 9:00 – ranní cvičení / jóga, relaxační, balanční cvičení, cvičení s náčiním/, volná hra, centra aktivit, které u dítěte podporují všechny oblasti RVP PV (např. vnímání všemi smysly, radost z objevování, experimentování, rozvíjení hry, námětové hry, rozvoj předmatematických představ, stimulace manuálních, manipulačních i sociálních dovedností, podpora lokomočních dovedností, grafomotoriky atd.), osobní hygiena, dopolední svačina

9:00 – 9:30 – didakticky cílené činnosti, prožitkové činnosti, centra aktivit, které u dítěte podporují všechny oblasti RVP PV (např. vnímání všemi smysly, radost z objevování, experimentování, rozvíjení hry, námětové hry, rozvoj předmatematických představ, stimulace manuálních, manipulačních i sociálních dovedností, podpora lokomočních dovedností, grafomotoriky atd.),

9:30 – 11:30 – osobní hygiena, příprava na pobyt venku, řízené činnosti a pobyt venku, případně náhradní činnosti za nepříznivého počasí

11:30 – 12:15 – osobní hygiena, oběd

12:15 – 14:00 – osobní hygiena, příprava na odpočinek, odpočinek, klidové činnosti

14:00 – 16:30 – osobní hygiena, odpolední svačina, spojování dětí do třídy Koťátek, didakticky cílené činnosti dle zájmu dětí, volná hra, pobyt venku na školní zahradě (dle aktuálního počasí)

Nastavení soukromí:

Soubory cookie používáme ke shromažďování a analýze informací o výkonu a používání webu, zajištění fungování funkcí ze sociálních médií a ke zlepšení a přizpůsobení obsahu. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas, který nám udělíte kliknutím na volbu „Souhlasím se vším“. Své preference můžete snadno upravit kliknutím na volbu „Podrobné nastavení“.

Povolujete: