O nás

Představujeme vám  naší mateřinku

Naše mateřská škola je v provozu od roku 1979. Je postavena v klidné a bezpečné lokalitě,  s výhledem na město,  blízko lesa Dubíku, kam chodíme  pozorovat a krmit zvířata, poznávat rostliny, kde tvoříme z přírodnin, hrajeme různé hry, a to vše v krásné přírodě  a v čistém prostředí. Budova je dvoupatrová, účelově postavená, v období 2007 – 2013 prošla celkovou rekonstrukcí, všechny prostory školy splňují bezpečnostní a hygienické požadavky. Jsme čtyřtřídní mateřinka s celodenním provozem s kapacitou 112 dětí , Děti jsou rozděleny do tříd podle věku.

Třídy jsou řešeny jako samostatný celek, jsou propojeny přípravnou jídla , každá třída má své sociální zázemí , šatnu dětí a šatnu pro zaměstnance.Třídy jsou světlé a vzdušné, nabízí dostatečný prostor pro pohybové aktivity a hry dětí, pro vzdělávací činnosti, jsou vybaveny novým nábytkem, množstvím pomůcek a hraček, poskytují koutky pro námětové hry.

Naše děti si mohou vybrat z několika kroužků , seznamují se s anglickým jazykem, svou kreativitu a talent si mohou rozvíjet ve výtvarném kroužku, pohybu si dostatečně užijí při cvičení  a tancování s písničkou. Nejstarší děti se mohou něco zajímavého dozvědět při setkávání s paní knihovnicí dětského odd. Městské knihovny, spolupracujeme s ekol. spolkem Kamínky a s Městskou policií ,zapojili jsme se do programu Zkus to zdravě . S předškolními dětmi se  pravidelně  setkáváme s obyvateli a zaměstnanci Domova seniorů  Wágnerka v Č.Krumlově  na společných akcích, rozvíjíme tak mezigenerační vztahy – setkání dětí  se seniory je vždy hlubokým citovým zážitkem . Připravujeme si společné programy, děti i zaměstnanci školy vyrábí pro potěšení babiček a dědečků drobné dárky. Nejstarší děti využívají plaveckého bazénu v Č. Krumlově , kde se seznamují s vodou a otužují se, pravidelně se zúčastňujeme s našimi předškoláky bruslení . Zúčastňujeme se nejrůznějších výtvarných a sportovních soutěží,   při kterých si užijeme spoustu  zábavy a legrace. Každý měsíc  nás navštěvují divadelní společnosti se zajímavými hudebními programy a pohádkami . V závěru školního roku jezdíme na výlety, z nichž si přivážíme spoustu zajímavých zážitků. V průběhu školního roku pořádáme s rodiči společné akce, které kladně přispívají ke vzájemné komunikaci mezi školou a rodinou.

Comments are closed.