O nás

Představujeme vám  naši mateřskou školu

Naše mateřská škola je v provozu od roku 1979. Je postavena v klidné a bezpečné lokalitě,  s výhledem na město, blízko lesa Dubíku, kam chodíme pozorovat a krmit zvířata, poznávat rostliny, kde tvoříme z přírodnin, hrajeme různé hry a to vše v krásné přírodě  a v čistém prostředí. Budova je dvoupatrová, účelově postavená, v období 2007 – 2013 prošla celkovou rekonstrukcí, všechny prostory školy splňují bezpečnostní a hygienické požadavky. Jsme čtyřtřídní mateřinka s celodenním provozem s kapacitou 112 dětí. Děti jsou rozděleny do tříd podle věku.

Třídy jsou řešeny jako samostatný celek, jsou propojeny přípravnou jídla, každá třída má své sociální zázemí, šatnu dětí a šatnu pro zaměstnance. Třídy jsou světlé a vzdušné, nabízí dostatečný prostor pro pohybové aktivity a hry dětí, pro vzdělávací činnosti, jsou vybaveny novým nábytkem, množstvím pomůcek a hraček, poskytují koutky pro námětové hry.

Naše děti si mohou vybrat z několika kroužků, seznamují se s anglickým jazykem, svou kreativitu a talent mohou rozvíjet ve výtvarném kroužku, pohybu si dostatečně užijí při cvičení a tancování s písničkou.

Nejstarší děti se mohou něco zajímavého dozvědět při setkávání s paní knihovnicí dětského odd. Městské knihovny, spolupracujeme s ekol. spolkem Kamínky a s Městskou policií, zapojili jsme se do programu Zkus to zdravě. S předškolními dětmi se pravidelně setkáváme s obyvateli a zaměstnanci Domova seniorů  Wágnerka v Č. Krumlově na společných akcích, rozvíjíme tak mezigenerační vztahy – setkání dětí  se seniory je vždy hlubokým citovým zážitkem. Připravujeme společné programy, děti i zaměstnanci školy vyrábí pro potěšení babiček a dědečků drobné dárky.

Nejstarší děti využívají plaveckého bazénu v Č. Krumlově, kde se seznamují s vodou a otužují se, pravidelně se zúčastňujeme s našimi předškoláky bruslení. Zúčastňujeme se nejrůznějších výtvarných a sportovních soutěží, při kterých si užijeme spoustu  zábavy a legrace.

Každý měsíc nás navštěvují divadelní společnosti se zajímavými hudebními programy a pohádkami. V závěru školního roku jezdíme na výlety, z nichž si přivážíme spoustu zajímavých zážitků. V průběhu školního roku pořádáme s rodiči společné akce, které kladně přispívají ke vzájemné komunikaci mezi školou a rodinou.

Comments are closed.