Info pro rodiče

Aktuální informace

v mateřské škole se vyskytl covid -19 , žádáme rodiče, aby při příchodu do mateřské školy dodržovali důsledně hygienická opatření:

-při vstupu do budovy  používali k ochraně úst a nosu respirátor

-společně s dětmi si dezinfikovali ruce u vchodu do budovy

-v budově pobývali jen na nezbytně nutnou dobu 

-s dítětem vstupuje do budovy jedna osoba , ostatní čekají venku

 

Informace k zahájení školního roku 2021/2022

Vážení rodiče,

před nástupem  do mateřské školy vysvětlete dětem, , kde budou trávit část dne, že se setkají s novými kamarády , že je čeká zábava , nové hračky a  hlavně ,že si pro ně brzy přijdete. Vše si s dětmi řekněte v klidu domova , ne při předávání dítěte paní učitelce. Potřebné  informace Vám paní učitelka sdělí v klidu , až si pro dítě přijdete.

-provoz mš je od 6,00 do 16,30 hod před provozní dobou se děti nepřijímají ,dítě si rodiče vyzvedávají tak, aby v mš pobývalo nezbytně nutnou dobu. Mš se v 16,30 zamyká, nastane-li mimořádný důvod vyzvednout si dítě po 16,30 hod, rodiče předem telefonicky  informují mš.

-budova mš je z bezpečnostních a hygienických důvodů po celý den provozu uzavřena , u vchodu jsou zvonky na jednotlivé třídy,do 7,00 zvoňte na třídu Koťátka

-dítě do mš potřebuje – bačkorky s bílou podrážkou / ne pantofle , cvičky/ , hřeben , papírové kapesníky , kelímek z umělé hmoty na pití , pyžamo , náhradní oblečení do třídy a na zahradu /všechny věci jsou podepsané/, v igelitovém sáčku čistou roušku nebo respirátor ,věci v šatně v uzavřené tašce nebo sáčku

-scházíme se do 8,00 hod /zajišťuje se úklid a hygiena budovy, evidence stravování/ ,pozdější příchod si domluví rodiče s učitelkou,nepřítomnost dítěte omlouvají rodiče nejpozději do 8,00 hod  na tel.čísle 380 728 434

-platby školného a stravného  BÚ ,SPO –rodiče předloží potvrzení o zřízení inkasního příkazu , výjimečně lze platit hotově – záloha se platí začátkem měsíce

do mš přijímáme zdravé děti / bez příznaků  respiračního onemocnění-kašel, rýma,dušnost , dále teplota, bolest kloubů,střev.potíží aj…/

-rodiče vchází do budovy m.školy za předpokladu dodržování přísných hygienických opatření / bez příznaků nemoci ,zakrytí úst a nosu respirátorem , dezinfekce rukou při příchodu do budovy , dodržení rozestupu 2 m v prostorách budovy mš, v šatně/, dítě do budovy doprovází jedna osoba .Rodič po předání dítěte učitelce odchází z budovy.

-první den předají rodiče učitelkám aktuální kontakty / funkční telefonní číslo, mail/

-děti si nebudou nosit do mš z hygienických důvodů hračky , zejm. plyšové

v případě příznaků infekčního onemocnění  u dítěte v průběhu dne postupuje mš takto: neprodleně dojde k poskytnutí roušky ,umístění dítěte pod dohledem učitelky do  izolační místnosti , současně je informován rodič k bezodkladnému vyzvednutí dítěte z mš ,rodič telefonicky kontaktuje dětského lékaře, který rozhodne o dalším postupu

-z důvodu mimořádných opatření vlády ČR se  nebudou při zahájení  nového školního roku konat třídní schůzky

– nebudou se v dohledné době konat společné  akce /besídky,divadla,aj/, budeme je dle možností organizovat v jednotlivých třídách

– podrobné informace k provozu mš naleznete ve Školním řádu na webových stránkách školy

 

Děkujeme rodičům za pochopení a dodržování všech opatření.

Na všechny děti se už těšíme a vše Vám ochotně a rády sdělíme

učitelky

 

 

 

Mateřská škola je v provozu od 6,00 do 16,30 hod

Děti přijímáme do 8,00 hodin, pozdější příchody je nutné  domluvit s učitelkou ve třídě z důvodu přihlášky stravy.

Další informace viz Školní řád

 

Školní stravovna Jídelníček:  je aktualizován

Úřední hodiny vedoucí školní stravovny : každou středu   6,00 –16,00 hod -strava se odhlašuje na telefonním čísle 380 728 434    nejpozději do 8,00 hod

-odpolední svačina se odhlašuje ráno při příchodu dítěte do mateřské školy , za dítě, které není omluveno , rodiče první den stravu hradí

Platby za stravné a školné vybírá vedoucí školní stravovny vždy v úřední hodiny. Platba v hotovosti Platby v hotovosti za stravné a školné se hradí zálohově dopředu začátkem měsíce/tj, celý počet pracovních dní bez ohledu na to , kolik dní bude dítě v mš přítomno , další měsíc se nepřítomnost dítěte z platby odečte

Platby z BÚ , SPO Platby se provádí inkasním příkazem zpětně za minulý měsíc , rodiče si u vedoucí školní stravovny vyzvednou tiskopis na zřízení inkasního příkazu , bankou potvrzený ho odevzdají vedoucí školní stravovny. Veškeré platby školného a stravného se hradí u vedoucí školní stravovny , termín platby je vždy předem oznámen na informativní nástěnce u vchodu do budovy . Platby je možné uhradit mimo termín po dohodě s vedoucí školní jídelny nebo s ředitelkou školy , avšak nejpozději do konce měsíce , kdy je provedena účetní uzávěrka.

Z důvodu změny ve vyhlášce č. 107/2005 Sb., o školním stravování, ze dne 14.07.2021 zvyšujeme dle nových finančních limitů na nákup potravin ceny stravného od 1.9.2021 takto:

Stravné na den dítě do 6 let                stravné na den dítě 7 let

dopolední svačina         9 Kč                         dopolední svačina              9 Kč

oběd                                18 Kč                         oběd                                    20 Kč

odpolední svačina         8 Kč                         odpolední svačina              8 Kč

celkem                       35 Kč                       celkem                             35 Kč

 

 

Co potřebuji do mateřské školy.

Bačkorky s bílou podrážkou ,/ ne pantofle/ , hrneček z umělé hmoty , pohodlné oblečení do třídy a na zahradu , pyžamo , v tašce náhradní oblečení , hřeben na zavěšení , vše budu mít podepsané.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comments are closed.