Info pro rodiče

SPOLEČNÝ VÝLET – srdečně zveme rodiče s dětmi na sobotní výlet na zříceninu hradu Dívčí Kámen, který se uskuteční dne 10. června. Bližsí informace jsou vyvěšeny v prostorách mateřské školy.

Zápis do MŠ pro školní rok 2023/2024: Rozhodnutí o přijetí

Srdečně zveme všechny rodiče, příbuzné a blízké na květnovou besídku (ne)jen ke Dni matek, která se bude konat dne 10. května od 16 hodin ve třídě Koťátek.

V době letních prázdnin bude naše MŠ otevřena od 31.7. – 11.8. 2023. V případě zájmu o umístění dítěte je potřeba vyplnit přihlášku Žádost o umístění dítěte v MŠ v době letních prázdnin (možno stáhnout z našeho webu v sekci Dokumenty). Každá mateřská škola má svou přihlášku. Přihlášku je nutné odevzdat nejpozději do 31. května 2023!

Výlety s dětmi ke konci školního roku:

17. května – Dětský den na Olšině

7. června – návštěva ZOO Hluboká nad Vltavou

10. června – sobotní výlet (rodiče s dětmi a zaměstnanci MŠ) na hrad Dívčí Kámen

⇒ bližší informace ke všem akcím budou vyvěšeny v prostorách MŠ

ZÁPIS DO MŠ

Zápis do mateřské školy na školní rok 2023/2024 se uskuteční dne 3.5. 2023 od 8 do 15 hodin. Můžete si přinést vyplněné formuláře Žádost o přijetí dítěte do MŠ (lze stáhnout z našich webových stránek v sekci Dokumenty pro rodiče).

 

VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKU

Děkujeme rodičům za vyplnění a odevzdání dotazníku. Zhodnocení došlých odpovědí a reakci na Vaše názory a připomínky jsme vyvěsili na vchodové dveře do budovy MŠ a na vstupní dveře do třídy Koťátek a Sluníček.

 

Výběr stravného na školní rok 2022/2023

Stravné můžete uhradit v hotovosti u vedoucí školní jídelny v těchto dnech:

Pondělí až pátek od 6:30 do 15:00 (nebo dle domluvy)

 

Zdražení stravného

Vážení rodiče,
v důsledku zdražení potravin jsme nuceni přistoupit od 1.9.2022 ke zvednutí cen stravného.

Děti do 7 let:
Svačina dopol.:            10,- Kč
Oběd:                          25,- Kč
Svačina odpol.             10,- Kč
Celkem                       45,- Kč

Děti od 7 let:
Svačina dopol.:           11,- Kč
Oběd:                         28,- Kč
Svačina  odpol.:          11,- Kč
Celkem:                     50,-Kč

Děkujeme za pochopení a zároveň vás prosíme o navýšení limitu v povolení k inkasu na 1500,- Kč.

 

Informace k zahájení školního roku 2022/2023

Vážení rodiče,

před nástupem  do mateřské školy vysvětlete dětem, kde budou trávit část dne, že se setkají s novými kamarády, že je čeká zábava, nové hračky a  hlavně, že si pro ně brzy přijdete. Vše si s dětmi řekněte v klidu domova, ne při předávání dítěte paní učitelce. Potřebné  informace Vám paní učitelka sdělí v klidu, až si pro dítě přijdete.

Provoz MŠ je od 6,00 do 16,30 hod před provozní dobou se děti nepřijímají, dítě si rodiče vyzvedávají tak, aby v MŠ pobývalo nezbytně nutnou dobu. MŠ se v 16,30 zamyká, nastane-li mimořádný důvod vyzvednout si dítě po 16,30 hod, rodiče předem telefonicky  informují MŠ.

Budova MŠ je z bezpečnostních a hygienických důvodů po celý den provozu uzavřena , u vchodu jsou zvonky na jednotlivé třídy, do 7,00 zvoňte na třídu Koťátka.

Dítě do MŠ potřebuje – bačkory s bílou podrážkou /ne pantofle, cvičky, hřeben, papírové kapesníky, kelímek z umělé hmoty na pití, pyžamo, náhradní oblečení do třídy a na zahradu /všechny věci jsou podepsané/.

Scházíme se do 8,00 hod /zajišťuje se úklid a hygiena budovy, evidence stravování/, pozdější příchod si domluví rodiče s učitelkou, nepřítomnost dítěte omlouvají rodiče nejpozději do 8,00 hod  na tel. čísle 380 728 434

Platby školného a stravného  BÚ, SPO – rodiče předloží potvrzení o zřízení povolení k inkasu, výjimečně lze platit hotově – záloha se platí začátkem měsíce.

Do  MŠ přijímáme zdravé děti / bez příznaků  respiračního onemocnění – kašel, rýma, dušnost, dále teplota, bolest kloubů, střev. potíží aj…/

První den předají rodiče učitelkám aktuální kontakty / funkční telefonní číslo, e-mail/.

Děti si z hygienických důvodů nebudou nosit do MŠ hračky, zejm. plyšové.

V případě příznaků infekčního onemocnění u dítěte v průběhu dne postupuje MŠ takto: neprodleně dojde k poskytnutí roušky, umístění dítěte pod dohledem učitelky do  izolační místnosti, současně je informován rodič k bezodkladnému vyzvednutí dítěte z MŠ, rodič telefonicky kontaktuje dětského lékaře, který rozhodne o dalším postupu.

Podrobné informace k provozu MŠ naleznete ve Školním řádu na webových stránkách školy.

Děkujeme rodičům za pochopení a dodržování všech opatření.

Na všechny děti se už těšíme a vše Vám ochotně a rády sdělíme,

učitelky MŠ

 

Mateřská škola je v provozu od 6,00 do 16,30 hod

Děti přijímáme do 8,00 hodin, pozdější příchody je nutné  domluvit s učitelkou ve třídě z důvodu přihlášky stravy.

Další informace viz Školní řád

 

Školní stravovna

Jídelníček:  je aktualizován

Úřední hodiny vedoucí školní stravovny: Pondělí až pátek od 6:30 do 15:00 (nebo dle domluvy), strava se odhlašuje na telefonním čísle 380 728 434 nebo emailem jidelna.msplesivec2@gmail.com nejpozději do 8,00 hod

-odpolední svačina se odhlašuje ráno při příchodu dítěte do mateřské školy, za dítě, které není omluveno, rodiče první den stravu hradí

Platby za stravné a školné vybírá vedoucí školní stravovny vždy v úřední hodiny. Platba v hotovosti za stravné a školné se hradí zálohově dopředu začátkem měsíce/tj., celý počet pracovních dní bez ohledu na to, kolik dní bude dítě v  MŠ přítomno, další měsíc se nepřítomnost dítěte z platby odečte

Platby z BÚ, SPO

Platby se provádí povolením k inkasu zpětně za minulý měsíc, rodiče si u vedoucí školní stravovny vyzvednou tiskopis Povolení k inkasu, bankou potvrzený ho odevzdají vedoucí školní stravovny. Veškeré platby školného a stravného se hradí u vedoucí školní stravovny, termín platby je vždy předem oznámen na informativní nástěnce u vchodu do budovy. Platby je možné uhradit mimo termín po dohodě s vedoucí školní jídelny nebo s ředitelkou školy, avšak nejpozději do konce měsíce, kdy je provedena účetní uzávěrka.

Cena stravného platná od 1.9.2022 

Děti do 7 let:
Svačina dopol.:            10,- Kč
Oběd:                          25,- Kč
Svačina odpol.             10,- Kč
Celkem                       45,- Kč

Děti od 7 let:
Svačina dopol.:           11,- Kč
Oběd:                         28,- Kč
Svačina  odpol.:          11,- Kč
Celkem:                     50,-Kč

 

Co potřebuji do mateřské školy.

Bačkory s bílou podrážkou ,/ne pantofle/, hrneček z umělé hmoty, pohodlné oblečení do třídy a na zahradu, pyžamo, v tašce náhradní oblečení, hřeben na zavěšení, vše  podepsané.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comments are closed.