Info pro rodiče

Informace k prázdninovému provozu

-provoz mateřské školy je   6,00 – 16,30 hod

– odhlašování stravy nejpozději do 8,00 hod na telefonním čísle 380 728 434

-mateřská škola je z bezpečnostních důvodů  celodenně uzavřena

-děti se scházejí do 8,00 hod , pak  se m. škola , uzavírá  z důvodu evidence docházky  a stravování  dětí , úklidu a dezinfekce prostor školy, pozdější příchod dítěte si rodiče domluví ve třídě s učitelkou

– rodiče nevstupují do budovy,  předávají  i přebírají dítě u vchodu do budovy , dítě si při vstupu do m. školy dezinfikuje ruce

-přijímáme zdravé děti  bez příznaků respiračního onemocnění – např. kašel , rýma , dušnost , dále bolest hlavy , průjmová onemocnění , vyrážka aj.

-v m.  škole nepodáváme dětem žádné léky, pouze v případě , kdy dítě pravidelně musí léky užívat /rodiče předloží lékařskou zprávu s přesnými informacemi a důvodem užívání léku , rodiče vyplní tiskopis o souhlasu s podáváním  léku dítěti v  m. š./

-rodiče dětí z jiných m. škol nahlásí případné alergie dětí – podávání stravy

-do m. školy si děti nebudou z hygienických důvodů nosit hračky a  jiné předměty

-na zahradu budou mít děti pokrývku hlavy

-do třídy si děti přinesou podepsaný  umělohmotný hrneček na pití , děti s delšími vlasy podepsaný hřeben

-při vyzvedávání dítěte  jinou osobou  předloží rodiče písemné pověření o jeho vyzvedávání /jméno a příjmení dítěte , datum, jméno a příjmení  osoby , která dítě vyzvedne , souhlas rodiče s vyzvednutím a jméno, příjmení a podpis rodiče. Bez písemného  pověření nebude dítě jiné osobě předáno.

Přejeme krásné a pohodové prázdniny .

 

Prázdninový provoz mateřské školy

Přihlášku si můžete stáhnout  na stránkách MŠ – informace pro rodiče – dokumenty pro rodiče – žádost o umístnění dítěte v MŠ v době letních prázdnin.

 

 

Mateřská škola je v provozu od 6,00 do 16,30 hod

Děti přijímáme do 8,00 hodin, pozdější příchody je nutné  domluvit s učitelkou ve třídě z důvodu přihlášky stravy.

Další informace viz Školní řád

Školní stravovna Jídelníček:  je aktualizován

Úřední hodiny vedoucí školní stravovny : každou středu   6,00 –16,00 hod -strava se odhlašuje na telefonním čísle 380 728 434    nejpozději do 8,00 hod

-odpolední svačina se odhlašuje ráno při příchodu dítěte do mateřské školy , za dítě, které není omluveno , rodiče první den stravu hradí

Platby za stravné a školné vybírá vedoucí školní stravovny vždy v úřední hodiny. Platba v hotovosti Platby v hotovosti za stravné a školné se hradí zálohově dopředu začátkem měsíce/tj, celý počet pracovních dní bez ohledu na to , kolik dní bude dítě v mš přítomno , další měsíc se nepřítomnost dítěte z platby odečte

Platby z BÚ , SPO Platby se provádí inkasním příkazem zpětně za minulý měsíc , rodiče si u vedoucí školní stravovny vyzvednou tiskopis na zřízení inkasního příkazu , bankou potvrzený ho odevzdají vedoucí školní stravovny. Veškeré platby školného a stravného se hradí u vedoucí školní stravovny , termín platby je vždy předem oznámen na informativní nástěnce u vchodu do budovy . Platby je možné uhradit mimo termín po dohodě s vedoucí školní jídelny nebo s ředitelkou školy , avšak nejpozději do konce měsíce , kdy je provedena účetní uzávěrka.
Od 1.9.2018 nové ceny stravného

Stravné na den dítě do 6 let                stravné na den dítě 7 let

dopolední svačina         8 Kč                         dopolední svačina              9 Kč

oběd                           17 Kč                         oběd                               18 Kč

odpolední svačina         7 Kč                         odpolední svačina              7 Kč

celkem                       32 Kč                       celkem                             34 Kč

 

Ve školním roce 2020/2021 jsou v provozu 3 třídy

Koťátka , Sluníčka,  Berušky

 

Co potřebuji do mateřské školy.

Bačkorky s bílou podrážkou ,/ ne pantofle/ , hrneček z umělé hmoty , pohodlné oblečení do třídy a na zahradu , pyžamo , v tašce náhradní oblečení , hřeben na zavěšení , vše budu mít podepsané.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comments are closed.