Info pro rodiče

 

Důležitá informace pro rodiče

Z důvodu  přijatých vládních opatření bude mateřská škola od 1.3.2021 do 21.3.2021 uzavřena.

Mateřská škola nevydává  tiskopis Žádost o ošetřovné

Veškeré informace najdete na webu České správy sociálního zabezpečení.

 

Předškolní vzdělávání

Po dobu uzavření mateřské školy bude pro děti ze třídy Sluníček probíhat distanční výuka, která je povinná.

Na e-mail Vám každý týden zašleme náměty na činnosti, pracovní listy, vzdělávací okruhy, písničky, básničky, náměty na pohybové činnosti aj. Rodiče, kteří si nemohou vytisknout náměty doma, najdou vše potřebné ve schránce na brance MŠ.

 

Prázdninový provoz mateřské školy

Přihlášku si můžete stáhnout a vytisknout na stránkách MŠ – informace pro rodiče – dokumenty pro rodiče – žádost o umístnění dítěte v MŠ v době letních prázdnin.

 

 

Mateřská škola je v provozu od 6,00 do 16,30 hod

Děti přijímáme do 8,00 hodin, pozdější příchody je nutné  domluvit s učitelkou ve třídě z důvodu přihlášky stravy.

Další informace viz Školní řád

Školní stravovna Jídelníček:  je aktualizován

Úřední hodiny vedoucí školní stravovny : každou středu   6,00 –16,00 hod -strava se odhlašuje na telefonním čísle 380 728 434    nejpozději do 8,00 hod

-odpolední svačina se odhlašuje ráno při příchodu dítěte do mateřské školy , za dítě, které není omluveno , rodiče první den stravu hradí

Platby za stravné a školné vybírá vedoucí školní stravovny vždy v úřední hodiny. Platba v hotovosti Platby v hotovosti za stravné a školné se hradí zálohově dopředu začátkem měsíce/tj, celý počet pracovních dní bez ohledu na to , kolik dní bude dítě v mš přítomno , další měsíc se nepřítomnost dítěte z platby odečte

Platby z BÚ , SPO Platby se provádí inkasním příkazem zpětně za minulý měsíc , rodiče si u vedoucí školní stravovny vyzvednou tiskopis na zřízení inkasního příkazu , bankou potvrzený ho odevzdají vedoucí školní stravovny. Veškeré platby školného a stravného se hradí u vedoucí školní stravovny , termín platby je vždy předem oznámen na informativní nástěnce u vchodu do budovy . Platby je možné uhradit mimo termín po dohodě s vedoucí školní jídelny nebo s ředitelkou školy , avšak nejpozději do konce měsíce , kdy je provedena účetní uzávěrka.
Od 1.9.2018 nové ceny stravného

Stravné na den dítě do 6 let                stravné na den dítě 7 let

dopolední svačina         8 Kč                         dopolední svačina              9 Kč

oběd                           17 Kč                         oběd                               18 Kč

odpolední svačina         7 Kč                         odpolední svačina              7 Kč

celkem                       32 Kč                       celkem                             34 Kč

 

Ve školním roce 2020/2021 jsou v provozu 3 třídy

Koťátka , Sluníčka,  Berušky

 

Co potřebuji do mateřské školy.

Bačkorky s bílou podrážkou ,/ ne pantofle/ , hrneček z umělé hmoty , pohodlné oblečení do třídy a na zahradu , pyžamo , v tašce náhradní oblečení , hřeben na zavěšení , vše budu mít podepsané.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comments are closed.