Info pro rodiče

 

Zahájení nového školního roku: 4. září 2023 (pondělí)

Informace k zahájení školního roku 2023/2024

Vážení rodiče,

před nástupem  do mateřské školy vysvětlete dětem, kde budou trávit část dne, že se setkají s novými kamarády, že je čeká zábava, nové hračky a  hlavně, že si pro ně brzy přijdete. Vše si s dětmi řekněte v klidu domova, ne při předávání dítěte paní učitelce. Potřebné  informace Vám paní učitelka sdělí v klidu, až si pro dítě přijdete.

Provoz MŠ je od 6,00 do 16,30 hod před provozní dobou se děti nepřijímají, dítě si rodiče vyzvedávají tak, aby v MŠ pobývalo nezbytně nutnou dobu. MŠ se v 16,30 zamyká, nastane-li mimořádný důvod vyzvednout si dítě po 16,30 hod, rodiče předem telefonicky  informují MŠ.

Budova MŠ je z bezpečnostních a hygienických důvodů po celý den provozu uzavřena , u vchodu jsou zvonky na jednotlivé třídy, do 7,00 zvoňte na třídu Koťátka.

Dítě do MŠ potřebuje – bačkory s bílou podrážkou /ne pantofle, cvičky, hřeben, papírové kapesníky, kelímek z umělé hmoty na pití, pyžamo, náhradní oblečení do třídy a na zahradu /všechny věci jsou podepsané/.

Scházíme se do 8,00 hod /zajišťuje se úklid a hygiena budovy, evidence stravování/, pozdější příchod si domluví rodiče s učitelkou, nepřítomnost dítěte omlouvají rodiče nejpozději do 8,00 hod  na tel. čísle 380 728 434 nebo na email jídelna.msplesivec2@gmail.com.

Pozdější příchody je nutné  domluvit alespoň den předem s učitelkou ve třídě z důvodu přihlášky stravy.

Do  MŠ přijímáme zdravé děti / bez příznaků  respiračního onemocnění – kašel, rýma, dušnost, dále teplota, bolest kloubů, střev. potíží aj…/

První dny prosíme rodiče o vyplnění zmocnění o vyzvedávání vašich dětí ,  kontakty na rodiče / funkční telefonní číslo, e-mail/.

V případě příznaků infekčního onemocnění u dítěte v průběhu dne postupuje MŠ takto: neprodleně dojde k poskytnutí roušky, umístění dítěte pod dohledem učitelky do  izolační místnosti, současně je informován rodič k bezodkladnému vyzvednutí dítěte z MŠ, rodič telefonicky kontaktuje dětského lékaře, který rozhodne o dalším postupu.

Podrobné informace k provozu MŠ naleznete ve Školním řádu na webových stránkách školy.

Děkujeme rodičům za pochopení a dodržování všech opatření.

Věříme, že společně strávíme krásný školní rok plný zážitků a vzpomínek!

učitelky MŠ

Další informace viz Školní řád

 

Co potřebuji do mateřské školy.

Bačkory s bílou podrážkou ,/ne pantofle/, hrneček z umělé hmoty, pohodlné oblečení do třídy a na zahradu, pyžamo, v tašce náhradní oblečení, hřeben na zavěšení, vše  podepsané.

 

 

Projekt ŠABLONY

Škola v období 1. 9. 2023 – 31. 12. 2025 realizuje projekt „MŠ Plešivec II – OP JAK, Šablony I“ zaměřený na vzdělávání pracovníků školy. Registrační číslo projektu: CZ.02.02.02/00/22_002/0006500. Projekt je spolufinancován Evropskou unií, logo EU.

 

Školní stravovna

Jídelníček:  je aktualizován

Úřední hodiny vedoucí školní stravovny: Pondělí až pátek od 6:30 do 15:00 (nebo dle domluvy), strava se odhlašuje na telefonním čísle 380 728 434, osobně nebo  emailem : jidelna.msplesivec2@gmail.com nejpozději do 8,00 hod.

-odpolední svačina se odhlašuje ráno při příchodu dítěte do mateřské školy, za dítě, které není omluveno, rodiče první den stravu hradí

Platby za stravné a školné vybírá vedoucí školní stravovny vždy v úřední hodiny. Platba v hotovosti za stravné a školné se hradí zálohově dopředu začátkem měsíce/tj., celý počet pracovních dní bez ohledu na to, kolik dní bude dítě v  MŠ přítomno, další měsíc se nepřítomnost dítěte z platby odečte. Výše limitu v povolení k inkasu je 1500,- Kč.

Platby z BÚ, SIPO

Platby se provádí povolením k inkasu zpětně za minulý měsíc, rodiče si u vedoucí školní stravovny vyzvednou tiskopis Povolení k inkasu, bankou potvrzený ho odevzdají vedoucí školní stravovny. Veškeré platby školného a stravného se hradí u vedoucí školní stravovny, termín platby je vždy předem oznámen na informativní nástěnce u vchodu do budovy. Platby je možné uhradit mimo termín po dohodě s vedoucí školní jídelny nebo s ředitelkou školy, avšak nejpozději do konce měsíce, kdy je provedena účetní uzávěrka.

Cena stravného platná od 1.9.2022 

Děti do 7 let:
Svačina dopol.:            10,- Kč
Oběd:                          25,- Kč
Svačina odpol.             10,- Kč
Celkem                       45,- Kč

Děti od 7 let:
Svačina dopol.:           11,- Kč
Oběd:                         28,- Kč
Svačina  odpol.:          11,- Kč
Celkem:                     50,-Kč

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comments are closed.