Info pro rodiče

Předškolní vzdělávání

Některé děti   nechodí v této době do m.školy, a tak paní učitelky ze třídy Sluníček, kde se děti připravují na školní docházku posílají e-mailem náměty, pracovní listy, vzdělávací okruhy, písničky , básničky, náměty na pohybové činnosti a rady .Rodiče, kteří si nemohou vytisknout náměty doma, najdou vše potřebné ve   schránce na brance m.školy.

Výzva rodičům

 

 

Vánoční prázdniny

Mateřské školy v Českém Krumlově budou  od 23.12.2020 do 3.1.2021 uzavřeny. 

 

 

Mateřská škola je v provozu od 6,00 do 16,30 hod

Děti přijímáme do 8,00 hodin, pozdější příchody je nutné  domluvit s učitelkou ve třídě z důvodu přihlášky stravy.

Další informace viz Školní řád

Školní stravovna Jídelníček:  je aktualizován

Úřední hodiny vedoucí školní stravovny : každou středu   6,00 –16,00 hod -strava se odhlašuje na telefonním čísle 380 728 434    nejpozději do 8,00 hod

-odpolední svačina se odhlašuje ráno při příchodu dítěte do mateřské školy , za dítě, které není omluveno , rodiče první den stravu hradí

Platby za stravné a školné vybírá vedoucí školní stravovny vždy v úřední hodiny. Platba v hotovosti Platby v hotovosti za stravné a školné se hradí zálohově dopředu začátkem měsíce/tj, celý počet pracovních dní bez ohledu na to , kolik dní bude dítě v mš přítomno , další měsíc se nepřítomnost dítěte z platby odečte

Platby z BÚ , SPO Platby se provádí inkasním příkazem zpětně za minulý měsíc , rodiče si u vedoucí školní stravovny vyzvednou tiskopis na zřízení inkasního příkazu , bankou potvrzený ho odevzdají vedoucí školní stravovny. Veškeré platby školného a stravného se hradí u vedoucí školní stravovny , termín platby je vždy předem oznámen na informativní nástěnce u vchodu do budovy . Platby je možné uhradit mimo termín po dohodě s vedoucí školní jídelny nebo s ředitelkou školy , avšak nejpozději do konce měsíce , kdy je provedena účetní uzávěrka.
Od 1.9.2018 nové ceny stravného

Stravné na den dítě do 6 let                stravné na den dítě 7 let

dopolední svačina         8 Kč                         dopolední svačina              9 Kč

oběd                           17 Kč                         oběd                               18 Kč

odpolední svačina         7 Kč                         odpolední svačina              7 Kč

celkem                       32 Kč                       celkem                             34 Kč

 

Ve školním roce 2020/2021 jsou v provozu 3 třídy

Koťátka , Sluníčka,  Berušky

 

Co potřebuji do mateřské školy.

Bačkorky s bílou podrážkou ,/ ne pantofle/ , hrneček z umělé hmoty , pohodlné oblečení do třídy a na zahradu , pyžamo , v tašce náhradní oblečení , hřeben na zavěšení , vše budu mít podepsané.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comments are closed.