Info pro rodiče

Od  pondělí 10.5. je mateřská škola otevřena v běžném režimu.

Děti nebudou nosit roušku a nebudou se testovat.

 

Informace k zápisu dětí na rok 2021/2022

Vzhledem k pokračující vážné epidemiologické situaci a v souvislosti s mimořádným opatřením vlády bude probíhat zápis do mateřské školy od  3.5. do 7.5.  do 15,00 hod. Zápis proběhne bez přítomnosti dětí v mateřské škole. Žádáme rodiče, aby přednostně využili formulářů zveřejněných na webu školy. Formuláře si mohou rodiče také vyzvednout v deskách na brance školy. Doručit je mohou doporučeným dopisem, osobně – vhozením obálky do schránky u školy, datovou schránkou nebo e-mailem s elektronickým podpisem nebo se domluvit telefonicky s ředitelkou školy na jiném postupu předání..

Požadovaná dokumentace: 

vyplněná a podepsaná přihláška, evidenční list

potvrzení dětského lékaře o řádném očkování  

(není-li možné zajistit potvrzení , rodiče předloží čestné prohlášení a kopii očkovacího průkazu dítěte)

 kopie rodného listu dítěte

Děkujeme za pochopení.

Telefon:                380 728 928

Web:                      www.msdubinek.cz

E-mail:                  ms.plesivec@tiscali.cz

ID:                         i28kp8m

 

 

Mateřská škola nevydává  tiskopis Žádost o ošetřovné

Veškeré informace najdete na webu České správy sociálního zabezpečení.

 

Prázdninový provoz mateřské školy

Přihlášku si můžete stáhnout  na stránkách MŠ – informace pro rodiče – dokumenty pro rodiče – žádost o umístnění dítěte v MŠ v době letních prázdnin.

 

 

Mateřská škola je v provozu od 6,00 do 16,30 hod

Děti přijímáme do 8,00 hodin, pozdější příchody je nutné  domluvit s učitelkou ve třídě z důvodu přihlášky stravy.

Další informace viz Školní řád

Školní stravovna Jídelníček:  je aktualizován

Úřední hodiny vedoucí školní stravovny : každou středu   6,00 –16,00 hod -strava se odhlašuje na telefonním čísle 380 728 434    nejpozději do 8,00 hod

-odpolední svačina se odhlašuje ráno při příchodu dítěte do mateřské školy , za dítě, které není omluveno , rodiče první den stravu hradí

Platby za stravné a školné vybírá vedoucí školní stravovny vždy v úřední hodiny. Platba v hotovosti Platby v hotovosti za stravné a školné se hradí zálohově dopředu začátkem měsíce/tj, celý počet pracovních dní bez ohledu na to , kolik dní bude dítě v mš přítomno , další měsíc se nepřítomnost dítěte z platby odečte

Platby z BÚ , SPO Platby se provádí inkasním příkazem zpětně za minulý měsíc , rodiče si u vedoucí školní stravovny vyzvednou tiskopis na zřízení inkasního příkazu , bankou potvrzený ho odevzdají vedoucí školní stravovny. Veškeré platby školného a stravného se hradí u vedoucí školní stravovny , termín platby je vždy předem oznámen na informativní nástěnce u vchodu do budovy . Platby je možné uhradit mimo termín po dohodě s vedoucí školní jídelny nebo s ředitelkou školy , avšak nejpozději do konce měsíce , kdy je provedena účetní uzávěrka.
Od 1.9.2018 nové ceny stravného

Stravné na den dítě do 6 let                stravné na den dítě 7 let

dopolední svačina         8 Kč                         dopolední svačina              9 Kč

oběd                           17 Kč                         oběd                               18 Kč

odpolední svačina         7 Kč                         odpolední svačina              7 Kč

celkem                       32 Kč                       celkem                             34 Kč

 

Ve školním roce 2020/2021 jsou v provozu 3 třídy

Koťátka , Sluníčka,  Berušky

 

Co potřebuji do mateřské školy.

Bačkorky s bílou podrážkou ,/ ne pantofle/ , hrneček z umělé hmoty , pohodlné oblečení do třídy a na zahradu , pyžamo , v tašce náhradní oblečení , hřeben na zavěšení , vše budu mít podepsané.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comments are closed.