Harmonogram dne

Harmonogram dne v naší mateřince

6,00-9,30

Příchod dětí do m.školy,předávání dětí učitelkám do třídy ,volnočasové aktivity podněcující děti k vlastní aktivitě a experimentování, aktivity vycházející z potřeb dítěte, respektující jeho osobnost, řízené aktivity učitelkami, práce s integrovanými dětmi , s dětmi s odkladem školní docházky.Osobní hygiena , dopolední svačina

9,30-12,15

Osobní hygiena .Příprava na pobyt venku, pobyt venku, případně náhradní činnosti.Osobní hygiena, oběd

12,15-13,45

Osobní hygiena.Příprava na spánek, spánek, starší děti spánek nebo odpočinek

13,45-16,30

Osobní hygiena, odpolední svačina.Volnočasové aktivity, spontánní hry, pobyt venku, rozcházení dětí

Harmonogram dne v jednotlivých třídách je přizpůsoben věkovým skupinám.

 

Comments are closed.