Harmonogram dne

 

 

Organizace dne je orientační a doporučená. Učitelky přizpůsobují režim dne potřebám dětí a aktuální situaci. Doba oběda se pochopitelně z provozních důvodů dodržuje.

 

6,00 – 8,00 – příchod dětí do mateřské školy /třída Koťátek/, volnočasové aktivity podněcující děti k vlastní aktivitě a experimentování, aktivity vycházející z potřeb dítěte, respektující jeho osobnost, rozdělení dětí dle věku do jednotlivých tříd

 

8,00 – 9,00 – ranní cvičení / jóga, relaxační cvičení/, volná hra, osobní hygiena, dopolední svačina

 

 

9,00 – 9,30 – řízené aktivity učitelkami, práce s integrovanými dětmi a s dětmi s odkladem školní docházky

 

9,30 – 11,45 – osobní hygiena, příprava na pobyt venku, řízené činnosti a pobyt venku, případně náhradní činnosti za nepříznivého počasí

 

11,45 – 12,15 – osobní hygiena, oběd

 

12,15 – 14,00 – osobní hygiena, příprava na odpočinek, odpočinek, klidové činnosti

 

14,00 – 16,30 – osobní hygiena, odpolední svačina, spojování dětí do třídy Koťátek, didakticky cílené činnosti dle zájmu dětí, volná hra, pobyt venku na školní zahradě/ dle aktuálního počasí/

Comments are closed.