Harmonogram dne

Harmonogram dne v naší mateřské škole

6,00-9,30

Příchod dětí do m. školy, předávání dětí učitelkám do třídy, volnočasové aktivity podněcující děti k vlastní aktivitě a experimentování, aktivity vycházející z potřeb dítěte, respektující jeho osobnost, řízené aktivity učitelkami, práce s integrovanými dětmi, s dětmi s odkladem školní docházky. Osobní hygiena, dopolední svačina.

9,30-12,00

Osobní hygiena. Příprava na pobyt venku, pobyt venku, případně náhradní činnosti. Osobní hygiena, oběd.

12,00-14,00

Osobní hygiena. Příprava na spánek, spánek, starší děti spánek nebo odpočinek.

14,00-16,30

Osobní hygiena, odpolední svačina. Volnočasové aktivity, spontánní hry, pobyt venku, rozcházení dětí.

Harmonogram dne v jednotlivých třídách je přizpůsoben věkovým skupinám.

 

Comments are closed.