Akce

Akce v měsíci červnu 2019

10. 6.          divadlo Okýnko – „AFRIKA“ v 9,30 hod. na zahradě

12. 6.          školní akademie pro rodiče v 15,30 hod. ve třídě MŠ (motýlci)

13. 6.          divadlo Bambini – „POHÁDKOVÁ SHOW“+ Stužkování v 9,00 hod.

17. 6.          Policie – beseda „BEZPEČNĚ DO ŠKOLY A ZE ŠKOLY“ (sluníčka, berušky)

19. 6.          Rozloučení s předškoláky v 15,30 hod. „HLEDÁNÍ POKLADU“- společná   výprava s rodiči na „DUBÍK“ – týká se pouze dětí, které odchází do ZŠ (přesné informace budou sděleny)

27. 6.          Policie – dopoledne plné her na zahradě

                    vycházka na zmrzlinu

                     výlet „BEZBOT“- cena autobusu na jedno dítě byla 77,- Kč, rozdíl 123,- bude odečten z akcí za červen (vybírala se záloha 200,- Kč)

Celkem:

1.- Koťátka:      120,- Kč

2.- Sluníčka:    120,- Kč

3.- Berušky:     120,- Kč

4.- Motýlci:       120,- Kč

DNE 5.6. DOPOLEDNE PŮJDEME S DĚTMI NA VÝLET:

DĚTI ZE TŘÍDY SLUNÍČEK A BERUŠEK PŮJDOU NA „KŘÍŽOVOU HORU“

DĚTI ZE TŘÍDY KOŤÁTEK A MOTÝLKŮ PŮJDOU NA „DUBÍK“

DĚTI MUSÍ BÝT V MŠ DO 7,45 HOD.

S SEBOU BATŮŽEK S PITÍM, MALOU SVAČINKOU A PLÁŠTĚNKOU.

Z MŠ BUDEME VYCHÁZET PO SVAČINĚ A NÁVRAT NA OBĚD.

DĚTEM DEJTE VHODNOU OBUV A OBLEČENÍ!

Škola plavání pro předškoláky

Každé úterý od 7.5. – 25.6. 2019 budou předškoláci jezdit na plavání. Přesné informace sdělíme včas před zahájením.

 


   

Comments are closed.