Aktuality

 Září

Děti ze třídy Sluníček se účastnily výtvarné soutěži pořádané Městskou knihovnou.

Děti z Berušek a Sluníček vyráběly obrázky pro babičky a dědečky z Domova pro seniory, moc se jim povedly a udělaly velikou radost.

Koťátka, Berušky a Sluníčka se účastnily sportovního dne v MŠ, zkusily zdolat překážkovou dráhu, házely na cíl papírové koule, skákaly do dálky aj.


Říjen

Sluníčka a Berušky se zapojily do soutěže a vyrobily si svého recykloskřítka.

Děti si za pomoci paní učitelky vyřezaly dýni.

Paní učitelky ze všech tříd zahrály dětem divadelní představení, dětem se moc líbilo.

 

 

 

Listopad

Děti vyráběly přáníčka pro seniory z Domova důchodců – Wágnerky.

Prosinec

Tento měsíc děti zdobily stromečky, jak ve třídách, tak v areálu MŠ, naučily se vánoční koledy, zdobily perníčky a šly nakrmit zvířátka do lesa. Koncem měsíce je navštívil Ježíšek s nadílkou. 

Leden

V lednu jsme si užily zimního počasí, děti na zahradě MŠ bobovaly a stavěly sněhuláky, moc je to bavilo.  Paní učitelky pro děti připravily pohádkový den „Ledové království“, děti tancovaly na pohádkové písničky, vyráběly koule z papíru, využily skákací hrad. Paní učitelky dětem zahrály divadelní představení.

 Únor

Děti ze třídy Berušek a Sluníček se účastnily výtvarné soutěže. Děti ze všech tříd si  vyráběly mosopustní masky a užily si karneval. Také nás navštívil  pan sokolník, připravil si pro nás poučné povídání o životě některých ptáků. Ukázal nám např. sovu pálenou, orla a dokonce jsme si ptáčky mohly pohladit. 

 

Duben

Děti ze třídy Berušek a Sluníček se účastnily výtvarné soutěže. Blahopřejeme Jiříkovi Staňkovi za úspěch v krajském kole výtvarné soutěže LESY A PŘÍRODA KOLEM NÁS. Jeho výtvarná práce byla vyhodnocena jako jedna ze tří nejlepších v dané kategorii.   Dubnem nás provázelo téma Doprava a bezpečnost, děti si opakovaly bezpečné chování na silnici, poznávaly dopravní značky aj. Na zahradě MŠ se proměnily v řidiče koloběžek a zdolávaly úkoly, které si pro ně připravily paní učitelky. Moc si to užily. 

 

Květen

Děti vyráběly přáníčka a obrázky pro seniory do domova důchodců – Vágnerky a pro zdravotníky českokrumlovské nemocnice. Ani na maminky nezapomněly a vyrobily přáníčka ke Dni matek. 

 

 

Comments are closed.