Aktuality

Naše aktivity ve školním roce 2018/2019

12.9.Informační schůzky pro rodiče

Paní učitelky ze třídy Berušek a Sluníček se sešly s rodiči , informovaly je o provozu školy ve školním roce 2018/2019, seznámily rodiče  s problematikou povinného předškolního vzdělávání v letošním školním roce.

4.10.-29.11. Škola Bruslení

Naši předškoláci začali chodit na bruslení, zpočátku se málokdo udržel na nohou , někdy byly  pády a strkanice, ale na konci bruslili všichni.

18.10. Podzimní dýňování

Udělali jsme si společně s dětmi a rodiči hezké odpoledne. Vyřezávali jsme a zdobili dýně, ale nebylo to vůbec jednoduché. Výsledek byl zajímavý, ještě dlouho nám dýňové hlavičky zdobily  vchod do školky.

19. a 22.10. Halloween v Muzeu

Třída Sluníček a Berušek si udělaly dlouhou procházku do muzea na podzimní tvoření. Vždycky  si něco hezkého odnášejí  domů.

23.10. Život ježka

Povídání o podzimu a o tom, jak se zvířátka chystají na zimu bylo o to zajímavější, že si děti mohly prohlédnout živého ježka . Většina dětí ho viděla poprvé. Společně jsme si ho taky nakreslili a vystříhali.

31.10. Pozorování dravců

Jen málokdy se nám podaří vidět dravé ptáky tak  zblízka .Všechny děti se na to moc těšily  a dlouho si vyprávěly zážitky.

12.11. Od semínka k moštu

Děti si do školky přinesly jablka a na zahradě si společně s paní učitelkami a paní ekoložkou vyprávěly o přírodě, jak  roste strom , ovoce. Nakonec si vyrobily z jablek mošt. Byla to dobrá sladká svačinka.

Tancování s Alčou

1x za měsíc se děti ze Sluníček a Berušek sejdou s tanečnicí Alčou. Pěkně si protáhnou tělo při moderním tancování . Svoje taneční schopnosti děti předvedou na vánoční besídce s rodiči.

PROSINEC

Celý prosinec se nesl ve znamení Vánoc. Hned na začátku měsíce se třídy Sluníček a Berušek vydaly do městského muzea, kde pro ně bylo připraveno vánoční tvoření. Děti si vyrobily vánočního skřítka, kterého si odnesly domů.

V průběhu prosince děti ze třídy Sluníček a Berušek navštívily městskou knihovnu, kde jim paní knihovnice přiblížila adventní čas.

5.12. Mikulášská besídka

Dnes nás navštívil Mikuláš se svými pomocníky, čertem a andělem.Podívali se do všech tříd. Děti měly připraveny písničky a básničky, některé je hrdě předvedly, u jiných to bylo se slzičkami.Všichni jsme to nakonec překonali a děti si domů odnesly balíčky s nadílkou.Doma je čeká překvapení ještě jednou.

13.12. „Wágnerka“

Děti ze třídy Sluníček a Berušek potěšily klienty v domově pro seniory Wágnerka, zazpívaly jim vánoční písničky a koledy a navodily tak vánoční atmosféru v domově.

16.12. Zpívání u stromečku

Třetí adventní neděli vystoupily děti z MŠ na náměstí v Českém Krumlově, kde zazpívaly tři vánoční koledy. vystoupení se jim velice povedlo.

19.12. Besídka s rodiči

Dopoledne zavítal do MŠ Ježíšek, na kterého se děti velmi těšily. Do každé třídy přinesl nové hračky určené pro školku, ale také maličkost pro každého.

Děti ze třídy Sluníček a Berušek ukázaly rodičům svou taneční choreografii, kterou se naučily s Alčou (Tancování s Alčou) a trénovaly s paní učitelkami. Společně jsme si zazpívali u stromečku vánoční koledy a popřáli si krásné a pohodové vánoční svátky.

10.1. Kdo tudy šel?

Děti  ze třídy Sluníček a Berušek poznávaly stopy volně žijících zvířat, učily se je rozeznávat a správně pojmenovat. Na závěr si odlily zvířecí stopu ze sádry, kterou si odnesly domů. Všem se program moc líbil.

28.1. beseda „POLICIE“

Pan str. Pípal z Městské Policie si pro děti  ze třídy Berušek a Sluníček připravil besedu na téma „POLICIE“. Děti se mohly mimo jiné dovědět kdo může policisty požádat o pomoc, jak poznají policistu a hlavně co policie dělá. Nejvíce se dětem líbila ukázka výzbroje a výstroje.

19.2. beseda „CIZÍ LIDÉ“

Další beseda s panem str. Pípalem byla na téma „CIZÍ LIDÉ“. Děti poučil o možném nebezpečí a poradil jim, jak se v nebezpečné situaci zachovat, a jak se snažit ji předejít.

12.3. Ptáci na krmítku

Děti ze třídy Sluníček a Berušek se dnes dozvěděly, kdy a jaké ptáky opět na jaře přivítáme. Formou her poznávaly zvuky ptáků a procvičily si vědomosti o tom, čím se ptáci živí. 

26.3. Jak se Zdravík s Jedlíkem skamarádili 

Třídy Berušek a Sluníček se účastnily projektu Zdraví dětem. Hravou formou se dozvěděly, co je pro naše tělo zdravé a co ne.

Městská policie – pan Pípal

V měsíci březnu proběhly besedy s panem Pípalem na téma tísňové volání, požár, cizí lidé.

V měsíci dubnu proběhly besedy s panem Pípalem, který děti poučil o tom, jak se mají bezpečně chovat a pohybovat v silničním provozu, a aby si vše lépe zapamatovaly, účastnily se také dopr. výchovy na dopr. hřišti u DDM, kde si vše mohly pod vedením pana Pípala vyzkoušet.

Velikonoční tvoření v muzeu

Před Velikonocemi se děti ze tříd Berušek a Sluníček vypravily do městského divadla, kde si vyrobily velikonočního zajíčka, kterého si odnesly domů. Moc se jim to líbilo.

Velikonoční tvoření s rodiči

Před Velikonocemi jsme společně s rodiči strávili příjemné odpoledne při tvoření velikonočních dekorací.

Wágnerka

Děti ze třídy Berušek a Sluníček si opět připravily pestrý program pro klienty Wágnerky. Potlesk, který zazněl, si děti opravdu zasloužily.

16.5. Výlet – hřiště BezBot

Dnes děti strávily den plný aktivit na hřišti BezBot 

27.5. Exkurze na policejní stanici

Děti ze třídy Berušek a Sluníček se byly podívat na stanici městské policie

5.6. Výlet na „Dubík“ a „Křížová hora“

Děti ze třídy Sluníček a Berušek se vypravily na Křížovou horu a ze třídy Motýlků a Koťátek se vydaly na Dubík. Počasí nám přálo a děti si dopoledne náramně užily.

12.6. Školní akademie pro rodiče v MŠ

Děti si pro rodiče připravily krátké pásmo básniček a písniček. Potlesk, který zazněl, si děti opravdu zasloužily.

13.6. divadlo Bambini „Pohádková show“ + stužkování

 

 

 

 

 

 

 

Comments are closed.